Category Archives: VỀ CHÚNG TÔI

CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Là một doanh nghiệp trẻ được thành lập từ năm 2019 đến nay. Trong thời gian hoạt động, FMS Việt Nam liên tục tăng trưởng tốt về quy mô lẫn số lượng khách hàng. Với nguồn tài chính vững mạnh, đảm bảo cho đầu tư và phát triển, FMS Việt Nam tin tưởng sẽ tạo…