Category Archives: TIN TỨC

GOOGLE hiện đại hóa kết quả tìm kiếm trên điện thoại di động tại Hoa Kỳ

Trong ngày 14.10.2021, Google đã thông báo rằng họ sẽ thay đổi cách hoạt động của tìm kiếm trên thiết bị di động, ban đầu là ở Hoa Kỳ. Giờ đây, khi bạn đến cuối tập hợp kết quả tìm kiếm trên điện thoại của mình, bạn sẽ không phải nhấn để chuyển đến trang…