IT Helpdesk là bộ phận hỗ trợ dịch vụ IT, đây là điểm kết nối duy nhất để kết nối từ người sử dụng với bộ phận CNTT. Đối với các công nghệ thường có một bộ phận IT Helpdesk này vì bộ phận này giải quyết các vấn đề nội bộ của các doanh nghiệp. Ví dụ như : máy tính nhân viên bị vấn đề, mạng công ty gặp sự cố,..

CÁC DỊCH VỤ IT HELPDESK 

REMOTE IT SUPPORT SERVICE

Hỗ trợ từ xa/remote là một phương pháp thuận tiện và nhanh chóng để cho phép  nhân viên kỹ thuật của chúng tôi kết nối từ xa vào hệ thống IT, máy tính hoặc mạng của doanh nghiệp để khắc phục sự cố. Vừa tiết kiệm chi phí vừa xử lý nhanh chóng, đảm bảo cho môi trường cần bảo mật tuyệt đối. Các dịch vụ hỗ trợ từ xa của chúng tôi bao gồm: 

 •  Hỗ trợ quản trị hệ điều hình Windows, MacOS và Linux
 • Cài đặt phần mềm Doanh nghiệp từ xa
 • Quản trị máy chủ từ xa
 • Cài đặt bảo trì máy chủ
 • Quản lý máy tính bàn
 • Cấu hình tường lửa và bộ định tuyến. 

TECHNICAL SUPPORT SERVICES

Dịch vụ này bao gồm hỗ trợ phần cứng và phần mềm hoạt động tốt & tránh khỏi các sự cố, lỗi hay gặp phải bao gồm: 

 • Tư vấn các giải pháp CNTT
 • Hướng dẫn sử dụng hệ thống mạng
 • Nâng cấp cơ sở dữ liệu 
 • Khắc phục sự cố từng bước
 • Chuẩn đoán lỗi, sự cố của phần cứng và phần mềm
 • Hỗ trợ cài đặt phần mềm

ONSITE SUPPORT SERVICES

Các dịch vụ hỗ trợ On Site cho doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

 • Thiết lập hệ thống
 • Đặt lại mật khẩu
 • Hỗ trợ các sự cố trên Destop
 • Xử lý vần để về phần mềm và hệ điều hành
 • Tương thích driver, hệ thống, mạng,….
 • Hệ thống ticket các yêu cầu